28 september 2018

Morgendienst 18 november 2018

Predikant:
Passage: Lukas 10:25-37
Dienstsoort:

Thema: Kansen in het dagelijks leven

Ps. 145: 3 (Nieuwe berijming)
Ps. 86: 6
Gz. 271: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
Gz. 312: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 35: 13
Gz. 242: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Gz. 456: 1, 2 en 3 (Liedboek)
Ps. 107: 1 en 4

Ps. 145: 3 (Nieuwe berijming)
3
Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont Zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van Uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, Uw hartsbeminden
die elke dag Uw goedheid ondervinden.

Gz. 271: 1 en 2 (Liederenbundel Weerklank)
1
Wie de Heiland liefheeft,
Hem als Hoofd wil eren,
die moet ook het dienen leren.
Wie zich wil onttrekken,
niet met Hem wil strijden,
zal vergeefs Zijn naam belijden.
Wie wel hoort, naar Zijn woord,
maar geen vrucht wil dragen,
kan Hem niet behagen.

2
Hij is onze Meester!
Laat u onderrichten
en u door Zijn Geest verlichten.
Al wat Hij ons voorhoudt,
is niet zwaar te dragen,
als wij 't waar geluk najagen.
Elke plicht valt ons licht
als wij handen vouwen,
op Zijn hulp vertrouwen.

Gz. 312: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
1
Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten.
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan.
En wat je ooit gedaan hebt
aan de minste van Mijn broeders,
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.

2
Toen Ik koud was, gaf je Mij je eigen kleren.
Ik was een vreemdeling, jij liet Mij binnengaan.
En wat je ooit gedaan hebt
aan de minste van Mijn broeders,
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.

3
Toen Ik ziek was, ben jij mij komen helpen.
Ik was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan.
En wat je ooit gedaan hebt
aan de minste van Mijn broeders,
zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan.

Gz. 242: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)

1
U Die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- en tegenspoed,
Uw liefde doet mij zingen.
U Die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

2
U bent mijn bestemming.
U hebt mij gemaakt om als Uw kind
in voor- en tegenspoed,
Uw liefde uit te stralen.
Dit is mijn bestemming.
Dienen met:tand en met gevoel
vanuit gehoorzaamheid.
Heer, U bent mijn doel.

Gz. 456: 1, 2 en 3 (Liedboek)
1
Zegen haar, Algoede,
neem haar in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over haar en geef haar licht.

2
Stort, op onze bede,
in haar hart Uw vrede,
en vervul haar met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!