28 december 2018

Morgendienst 27 januari 2019

Predikant:
Passage: Psalm 77:1-21
Dienstsoort:

Thema: Voetstappen op de vloedlijn

Ps. 27: 1 (Nieuwe berijming)
Gz. 462 (Liederenbundel Weerklank)
Ps. 42: 3 en 5
Gz. 402 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
Ps. 93: 1, 3 en 4
Ps. 77: 7
Gz. 443: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Liederenbundel Weerklank)

Ps. 27: 1 (Nieuwe berijming)
1
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in Zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij:lindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer Die mij behouden zal!

Gz. 462 (Liederenbundel Weerklank)
U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

Gz. 402 (Liederenbundel Op Toonhoogte)
God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.
(2x)

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.

God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.
(2x)

Gz. 443: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (Liederenbundel Weerklank)
1
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U Die mij ziet.

3
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

4
'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

5
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

6
'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. (2x)